Referat af Generalforsamling

Strandgårdens Grundejerforening, Rågeleje

Referat af generalforsamling søndag d. 26. maj 2019 på Restaurant Søstjernen, Rågeleje

 1. 1.       Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen og foreslog Søren Loose, Mosevænget 3 som dirigent. Ingen andre stillede op, så Søren blev enstemmigt valgt. Dirigenten oplyste, at dagsordenen var udsendt rettidig sammen med regnskab og budget. Tilstede var 16 parceller repræsenteret.

 1. 2.       Bestyrelsens beretning.

Formandens beretning omhandlende følgende emner:

 • Formanden startede med at byde velkommen til de nye husejere og en del med mindre børn og pointerede, at det var godt, at vi havde det rart sammen og refererede til pjecen om godt naboskab og at de fleste var flinke til at holde deres grunde pænt.

Hun fortsatte med at oplyse, at foreningen havde haft et roligt år med den bedste varme sommer nogen siden. Vinterperioden i Rågeleje havde derimod været en våd fornøjelse, med meget regn og næsten igen sne. Sidstnævnte havde været godt for vores økonomi, da der dermed blev sparet på snerydningskontoen.

 

 • Bestyrelsen har i den forgange periode afholdt fire bestyrelsesmøder. Et af punkterne på dagsordenen har været at få afsluttet asfaltarbejder i krydset Stærevænget og Maglehøjvej, hvor der efterhånden var kommet et stort hul, der skulle udbedres og det sidste stykke af Maglehøjvej mod vandet og naboforeningen. Egentlig var planen, at arbejdet skulle laves i samarbejde med naboforeningen, men af økonomiske årsager besluttede de at udskyde dette arbejde og vi fik så lavet på vores stykke. Det sidste stykke af Stærevænget efter Manglegårdsvej ned mod Lærkelunden er indtil videre udskudt, da asfalten stadig er i en nogenlunde stand.

 

 • Vejskiltene i vores forening er i en svingende stand og efter at vi har forsøgt at afvaske dem har det vist sig, at enkelte skilte er så nedbrudt af sollys, at de stod til udskiftning. Dette gælder specielt i krydset Stærevænget – Manglehøjvej.
 • Formanden pointeret, at vi ikke skal være hysteriske og lave området om til en villaby, men mon ikke vi alle er gladeste, hvis her ser rimeligt pænt ud. Hun gjorde derfor opmærksom på folderen ”Godt naboskab”, der har gode råd og informationer vi alle har stemt for ved tidligere lejlighed.  Denne vil snarest blive omdelt til alle. Formanden opfordrede til at rydde op på sin egen grund og henviste specielt til problemet med meget høje træer, der læner sig ind over naboernes huse og haver.

 

 • Formanden var glad for, at der var kommet gang i salget af sommerhuse igen og at en ny generation havde fundet til Rågeleje. Specielt en del med mindre børn, der er med til at skabe nyt liv i området. Her anbefalede formanden, at legepladsen bag ved Blistrup skole var et besøg værd.

 

 • Dette ledte formanden hen på emnet om at være en del af bestyrelsen og være med til at forme foreningen også i årene fremover. I dag består bestyrelsen af 6 personer, men med mulighed for udvidelse til 7 plus suppleanter.

 

 • Bestyrelsen er også flink til at møde op, når der afholdes møder i Gribskov Grundejerforening Øst. Her bliver vi som forening informeret om, hvad der rører sig speciel for vores område og hvilke tiltag der kan komme fra kommune eller Staten. Bl.a. er temaet omkring kystsikring fortsat ikke helt afklaret og hvilke tiltag det vil få for vores strand.

 

 • Under den efterfølgende debat blev hurtigkørende biler diskuteret. Formanden mente det var svært at gøre noget. De tiltag, der skal til, for at få hastigheden ned som bump, skiltning og rumlestriber er alle tiltag som kræver en masse og som alligevel ikke kan kontrolleres af politiet.

 

 • Konklusionen blev at forsamlingen ønskede, at bestyrelsen undersøger muligheden at opsætte skilte med oplysning om legende børn og hvor disse skilte i givet fald skulle placeres. Ellers var der ingen yderligere kommentarer fra forsamlingen, hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

 1. 3.       Regnskab til godkendelse.

Kassereren Birthe fremlagde regnskabet 2018 til godkendelse, det udviste et overskud på 11.107 kr. Aktiverne viste ved udgangen af 2018 en saldo på 253.709 kr., der udelukkende består af indestående i pengeinstitut. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. 4.       Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemsbidrag og honorarer for 2020 .

Birthe fremlagde 2020 budgettet samt stillede forslag til uændret kontingent til foreningen og vejfonden. Der var enighed i forsamlingen om at følge dette forslag, så budgettet blev enstemmigt godkendt.

 1. 5.       Behandling af indkomne forslag.

Der var i år ikke nogen indkomne forslag, der skulle behandles.

 1. 6.       Valg til bestyrelse.

Kasserer Birthe Duus, Strandgårdsvej 20, afgik efter tur og modtog ikke genvalg. Som ny kasserer blev Eigil Hansen, Strandgårdsvej 26 valgt for en 2 års periode.

         Bestyrelsesmedlem Finn Luff, Strandgårdsvej 48, afgik efter tur og modtog genvalg for en 2 års periode.

Bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth, Gøgevænget 10, afgik efter tur og modtog genvalg for en 2 år

Som ny suppleant blev Finn Johansen, Strandgårdsvej 18, valgt for 1 år.

 1. 1.       Valg af revisor og suppleant.

Revisor Jeppe Rosenmejer, Strandgårdsvej, blev genvalgt uden modkandidater og som revisorsuppleant blev Flemming Duus, Strandgårdsvej valgt.

 1. 2.       Eventuelt.

Her blev det forholdsvis lave antal deltager på foreningens generalforsamling diskuteret og hvad årsagerne kunne være og hvad der evt. skal til for at få flere til at møde op. Desuden blev temaet om kørselsforholdene generelt på foreningens veje diskuteret.  Endelig blev der gjort opmærksom på Rågeleje Facebook gruppen, hvor nyttig information kan hentes.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. 10.50

 Underskrevet af dirigent og referent

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 22:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18

...
17.12 | 13:55
Bestyrelsesreferater har modtaget 8
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
Du kan lide denne side