Bestyrelsesmøde 17.januar 2017

 Referat af bestyrelselsmøde nr. 1/17 hos Anette d. 28-01 -2017

 

Tilstede var Birthe, Anette, Bjarne, Henrik og Mette. Afbud fra Helle

 

Dagsorden for møde nr.1  28.januar 2017 kl. 10,00 hos Anette

 

1)     Underskrivelse af referat fra forrige møde  

2)     Økonomisk status v/ Birthe og orientering, herunder underskrivning af dokumenter fra Jyske bank 

3)     Kloakering, foreløbig gennemgang af veje 

 4)    Servitut-sagen endelig slut

 5)   Orientering vedr. kystsikring 

 6)    Hjertestarter 

 7)   Eventuelt

  

-----------------------------------------

  

1.Underskrivelse af referat fra sidste møde. 

2.  Økomonisk status og gennemgang af regnskabet for året 2016, samt budget for 2018 v./Birthe. Regnskab er sendt til revision hos revisor. 

    Gentagelse af bank- fuldmagt til kasserer Birthe Duus, på foranledning af Jyske Bank, idet nogle af bankens arkivalier er gået tabt. Ny godkendelse af hensyn til lov om hvidvask. Bestyrelsen overvejer at ændre vedtægterne, for at undgå omfattende dokumentation ved skift af kasserer.    

Som følge af lov om hvidvask, foreslår bestyrelsen ændringer af vedtægterne, således at formanden, samt to bestyrelsesmedlemmer i forening, kan udstede bankfuldmagt til kasserer.

     Vi diskuterede, hvordan vi får kontakt med alle medlemmer og undgår for store økonomiske udgifter ved forsendelser af breve.

    Vi foreslår at kræve, at alle medlemmer uden adgang til e-mail accepterer at post fra foreningen afleveres i postkassen på Rågeleje- adressen. Dette skal med på næste GF.

 

3.Kloak/Vejsituationen.

   Kort gennemgang v. Anette /Henrik

   Vejene er midlertidigt udbedret, der lægges et færdigt slidlag på senere .

   Alle kloakker/sivbrønde er gennemgået af kommunen  i foråret 2016 og har man ikke fået pålæg fra denne, er de fundet uden bemærkninger.  

   De parceller der skal/er tilsluttet kloakeringen, nok ca.16  stk., skal betale 36.000 kr. for tilslutningen pr.stk. plus egen stikledning.

 4. Servitut-sagen er nu færdig og gældende satser for bebyggelse er fastlagt. 

 5. Kort orientering om kystsikring, der henvises til Kommunens hjemmeside     

  6.   Der er nu etableret en hjertestarter hos Mogens Nielsen Hejrevænget nr.7  i  nabogrundejerforeningen. Der har været afholdt kursus i brugen af denne  hvor Birthe og Anette deltog, 2 meldte afbud. Man kan evt finde den på mobiltlf. som APP: ”Trygfonden  Hjertestart”

 7. P.g.a. sygdom er Mette S.trådt ind som sekretær istedet for Lars Bastrup.

     På valg til generalforsamlingen er Birthe, Henrik  og Lars

 

     Næste møde d. 22 april 2017kl. 10.00 hos Bjarne.

    

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 22:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18

...
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
12.08 | 15:38
Rågelejebilleder har modtaget 1
Du kan lide denne side