Bestyrelsesmøde 26.august 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 26.august 2017. Referat nr. 4/2017

Tilstedeværende: fm. Anette Kampf (AK), Henrik Stilbo (HS), Mette Schneekloth (MS), Bjarne Lindqvist (BL) og suppleant Birthe Duus (BD). Fraværende kas. Marlene Bodilsen (MB)

 

Dagsorden

1)     Underskrivelse af referat fra forrige møde 

2)     Økonomisk status v/ Malene – bliver sendt på mail                      

3)     Kloakering, stadig ikke færdig                      

4)    Problem omkring dræn ved Strandgårdsvej/Stærevænget  

5)    Vand på vejbanen ved Stærevænget 6 

6)   Tekst omkring hvidvaskning       

7)     Huse/grunde til salg og solgt 

 8)    Marlene udtræder af bestyrelsen d.d.       

 9)    Evt. 

-------------------------------------------------

1.       Referatet fra konstituerende bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2.       Kassereren havde forud for mødet meddelt formanden at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Netop aftrådte kasserer BD tilbød at indtræde igen og da overleveringsforretning ikke var afsluttet takkede den øvrige bestyrelse ja til tilbuddet.

Birthe gennemgik efterfølgende status på forenings økonomi og oplyste samtidigt at banken var afstemt.

3.       Kloakering er afsluttet i vores område og formanden havde ikke fået oplysninger om, at det ikke skulle fungere tilfredsstillende hos de grundejere som var blevet tilkoblet. Der manglede dog forsat at blive foretaget en gennemgang af fejl og mangler samt at blive lagt et øvre slidlag på de ny asfalterede veje.

Rabatterne var dog forsat ikke udbedret langs de strækninger som var gravet op

4.       Bestyrelsen havde fået en skriftlig henvendelse omkring vand på vejbanen i svinget mellem Strandgårdsvej og Stærevænget. Vandophobningen skyldes ændring af jordforholdene på en nybygget grund og er dermed forårsaget af omkringboende grundejere. Bestyrelsen konkluderet at det er op til den enkelte grundejer, hvis man ønsker at dræne, da foreningen ikke har økonomiske midler hensat til sådanne sager. Det samme gør sig gældende for vejbanen ud for Stærevænget 6.

 5.       Punktet behandlet under punkt 4. 

6.       Punktet udgik. 

7.       Bestyrelsen gjorde sig et status over hvilke huse / grunde der var til salg i foreningen og tjekkede samtidig at matrikel fortegnelsen var ajourført. 

8.       Bestyrelsen konstituerede sig som følgende efter Kasserer Marlene Bodilsens udtrædelse: 

Formand: Anette Kampf 

Kasserer: Birthe Duus 

Sekretær: Bjarne Lindqvist 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Stilbo

Bestyrelsesmedlem: Mette Schneekloth 

Suppleant: Vakant 

9.       Foreningen var blevet kontaktet af vores naboforening på Hejrevænget omkring et nyt kursus i brugen af den fælles hjertestarter.   

Bestyrelsen vurdererede at der p.t. ikke var et behov, men vil tage det op igen på et senere tidspunkt.  

Desuden blev det diskuteret om der var behov for en bedre skiltning af hjertestarteren for at gøre dens placering mere synlig.  

Bestyrelsen afholder næste møde d. 2. december.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 22:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18

...
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
12.08 | 15:38
Rågelejebilleder har modtaget 1
Du kan lide denne side