Velkommen til Grundejerforeningen Strandgårdens hjemmeside

Velkommen til hjemmesiden for Strandgårdens Grundejerforening, Rågeleje.
Ideen med siden er, at vi nemmere skulle kunne komme i kontakt med vores medlemmer og de med os. Ligeledes vil det være muligt løbende at kunne informere medlemmerne om aktuelle tiltag, både fra vores og kommunens side.     

                                             #############

    

Generalforsamling  

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening, Rågeleje til afholdelse lørdag den 29. august 2020 kl. 10:00 på Restaurant Søstjernen, Rågeleje

I overensstemmelse med vedtægterne er dagsordenen:

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

  3. Bestyrelsens forelæggelse af regnskab 2019 til godkendelse.

  Bemærk venligst at det underskrevne regnskab forefindes hos kassereren

4. Forelæggelse af budget 2021 og fastsættelse af medlemsbidrag og honorarer for det efterfølgende kalenderår.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  Der er ikke kommet forslag inden tidsfristens udløb 1. august 2020

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

  På valg er:

Formand – Anettte Kampf – villig til genvalg

Sekretær – Bjarne Lindqvist – villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem – Henrik Stilbo – modtager ikke genvalg

Suppleant – Finn Johansen – villig til genvalg

7. Valg af revisor og suppleant.

På valg er:

Revisor - Jeppe Rosenmejer - villig til genvalg

Revisorsuppleant – Flemming Duus – villig til genvalg

8. Eventuelt

 

Af hensyn til arrangementets afvikling og i forhold til COVID-19 er det vigtigt, at medlemmer der ønsker at deltage giver besked til Anette Kampf enten på mail: kampf@mail.dk eller brev i postkassen Anders Valtinsvej 2 Rågeleje, 3210 Vejby, senest den 26. august 2020.

Der vil blive serveret kaffe og wienerbrød.

Vi gør opmærksom på, at alle referater fra de seneste års bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan findes på foreningens hjemmeside www.strandgårdenrågeleje.dk.

Samme sted finder man diverse oplysninger om forhold og regler i vort område.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Rågeleje den 14.august 2020

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Lise Gade og Finn Johansen | Svar 17.05.2019 22.04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 22:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18

...
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
12.08 | 15:39
Rågelejebilleder har modtaget 1
12.08 | 15:38
Rågelejebilleder har modtaget 1
Du kan lide denne side